לפרטים נוספים חייגו *9901
השימוש בקלנועית קל ופשוט, הניידות מלאה, אך כדאי לשים לב לסעיף 39 בתקנות התעבורה. למען בטיחותך ונוחותך, ריכזנו עבורך את עיקרי התקנה הנוגעת לנסיעה בקלנועית.

מתוך התקנות
39 ח'. פטור מחובת רישיון רכב:
בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.
39 ט'. פטור מחובת רישיון נהיגה:
הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.
39 י'. נהיגה בקלנועית:
 א. לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו 16 שנה או שהוא סובל מנכות.
 ב. לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.
 ג. לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.
39 יא'. תנועת הקלנועית:
 א. לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.
 ב. על אף האמור בתקנת משנה א', מותר לנהוג בקלנועית בכביש שהוא בתחומי מושב או קיבוץ, או אם התקיים אחד מאלה:
    1. אין לצד הכביש מדרכה.
    2. לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה.
    3. לא ניתן בנסיעה בקלנועית לעלות על המדרכה או לרדת ממנה
 ג. לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קמ"ש.
 ד. בתקנה זו - נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.
להדגמה חינם בביתך
* שדה חובה